20

năm kinh nghiệm tư vấn

Đọc thêm

300

trường đối tác

Đọc thêm

1000

du học sinh mỗi năm

Đọc thêm

16

trụ sở khắp thế giới

Đọc thêm

HÀNH TRÌNH CÙNG ASSISTON GLOBAL

Tư vấn chọn trường

Làm hồ sơ Visa

Đưa đón sân bay

Sắp xếp Homestay

Sắp xếp giám hộ

Cung cấp bảo hiểm

Cung cấp bảo hiểm

Sắp xếp giám hộ

Sắp xếp Homestay

Mở tài khoản điện thoại

Mở tài khoản ngân hàng

Hoạt động Tình nguyện

Gia hạn giấy tờ

Giới thiệu Thực tập

Hoạt động Ngoại khóa

Hoạt động Ngoại khóa

Giới thiệu Thực tập

Gia hạn giấy tờ

Tư vấn định cư

Làm hồ sơ nhập cư

LIÊN HỆ VỚI ASSISTON GLOBAL

ASSISTON GLOBAL WOLRDWIDE

japan-fb_s
korea-fb_s
portu-fb_s
canada-fb_s
russia-fb_s
china-fb_s
vietnam-fb_s